سرویس تخت تاشو پایه معلق

فیلتر کردن

تخت دو نفره تاشو ۱۶۰ پایه معلق

۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی با ویترین

۱۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخت دو نفره تاشو ۱۴۰ پایه معلق

۱۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره تاشو پایه معلق عمودی

۱۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی

۱۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۱۲۰ پنج کشو پایه معلق

۱۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۱۲۰ سه کشو پایه معلق

۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس گوشه پایه معلق

۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۱۰۵ دو درب سه کشو پایه معلق

۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان

کتابخانه ۹۵ پایه معلق

۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان

ویترین دراور ۷۵ پایه معلق

۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش ۶۰ پایه معلق

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان

میز تحریر ویترین دار ۱۲۰ پایه معلق

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۶۰ پنج کشو پایه معلق

۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش ۵۰ پایه معلق

۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۵۰ پنج کشو پایه معلق

۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۶۰ درب کوتاه پایه معلق

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۶۰ درب بلند پایه معلق

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان

میز تحریر ویترین دار ۹۵ پایه معلق

۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر ویترین دار ۹۵ پایه معلق

۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۵۰ درب کوتاه پایه معلق

۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۵۰ درب بلند پایه معلق

۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان

ویترین ۶۰ سه کشو پایه معلق

۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان