سرویس خواب آلفان

تخت دو نفره کف ثابت آلفان-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره آلفان

۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره دو کشو آلفان-1

۱۲۰, ۹۰

دو کشو, متحرک

تخت یک نفره آلفان

۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش آلفان

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان

آینه قدی آلفان

۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

پاتختی آلفان

۹۶۰,۰۰۰ تومان۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان