سرویس خواب آیدا

تخت یک نفره ۱۲۰ دو کشو آیدا-1

۱۲۰, ۹۰

دو کشو, متحرک

تخت یک نفره آیدا

۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
تخت دو نفره کف ثابت آیدا-1

۱۴۰, ۱۶۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره آیدا

۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش سه کشو آیدا

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر آیدا

۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۸۰,۰۰۰ تومان

میز تحریر آیدا

۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۸۰,۰۰۰ تومان

پاتختی تک کشو آیدا

۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۷۰,۰۰۰ تومان

قاب آیینه آیدا

۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان