سرویس خواب مونیکا

تخت دو نفره کف ثابت مونیکا-1

۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره مونیکا

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره مونیکا

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان

دراور پنج کشو مونیکا

۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان

آینه قدی مونیکا

۹۹۰,۰۰۰ تومان۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

پاتختی تک کشو مونیکا

۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان