سرویس خواب مونیکا

تخت دو نفره کف ثابت مونیکا-1

۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره مونیکا

۸,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره مونیکا

۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

دراور پنج کشو مونیکا

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان

آینه قدی مونیکا

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

پاتختی تک کشو مونیکا

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان