سرویس خواب مونیکا

تخت دو نفره کف ثابت مونیکا-1

۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره مونیکا

۸,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره مونیکا

۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان

دراور پنج کشو مونیکا

۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۴,۹۱۰,۰۰۰ تومان

آینه قدی مونیکا

۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پاتختی تک کشو مونیکا

۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان