سرویس خواب ورونیکا

تخت دو نفره کف متحرک ورونیکا-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره ورونیکا

۱۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره ورونیکا

۱۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش سه کشو ورونیکا

۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان

پاتختی ورونیکا

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

آینه چهارگوش ورونیکا

۸۱۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان