سرویس خواب ورونیکا

تخت دو نفره کف متحرک ورونیکا-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره ورونیکا

۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره ورونیکا

۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش سه کشو ورونیکا

۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان

پاتختی ورونیکا

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان