سرویس خواب ورونیکا

تخت دو نفره کف متحرک ورونیکا-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره ورونیکا

۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره ورونیکا

۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش سه کشو ورونیکا

۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

پاتختی ورونیکا

۷۹۰,۰۰۰ تومان۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان