سرویس خواب کارما

تخت دو نفره کارما-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

متحرک

تخت دو نفره کارما

۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره کارما

۱۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش آینه کارما

۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پاتختی دو کشو کارما

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان