سرویس خواب کارما

تخت دو نفره کارما-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

متحرک

تخت دو نفره کارما

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره کارما

۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش آینه کارما

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان

پاتختی دو کشو کارما

۶۹۰,۰۰۰ تومان۷۷۰,۰۰۰ تومان