سرویس خواب کارما

تخت دو نفره کارما-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

متحرک

تخت دو نفره کارما

۱۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره کارما

۱۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش آینه کارما

۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

دراور ایستاده کارما

۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

آینه تک کارما

۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان

پاتختی دو کشو کارما

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان