سرویس خواب کالی

تخت دو نفره کف متحرک کالی-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره کالی

۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره کف ثابت کالی

۱۲۰, ۹۰

ثابت, متحرک

تخت یک نفره کالی

۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش کالی

۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان

دراور چهار کشو کالی

۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

پاتختی کالی

۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

قاب آینه کالی

۴۸۰,۰۰۰ تومان۶۷۰,۰۰۰ تومان