سرویس خواب کالی

تخت دو نفره کف متحرک کالی-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره کالی

۱۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره کف ثابت کالی

۱۲۰, ۹۰

ثابت, متحرک

تخت یک نفره کالی

۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش کالی

۸۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دراور چهار کشو کالی

۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان

پاتختی کالی

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان

قاب آینه کالی

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان