سرویس خواب کالی

تخت دو نفره کف متحرک کالی-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره کالی

۱۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره کف ثابت کالی

۱۲۰, ۹۰

ثابت, متحرک

تخت یک نفره کالی

۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش کالی

۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان

دراور چهار کشو کالی

۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان

پاتختی کالی

۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان

قاب آینه کالی

۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان