سرویس خواب پردیس

سرویس خواب دو طبقه پردیس دارای طراحی خاصی میباشد. سرویس خواب پردیس دارای لوازم زیر می باشد.
تخت یکنفره فوقانی جدید پردیس با نردبان، تخت نوجوان کوتاه چرخ دار جدید پردیس، حفاظ فلزی بلند(دهانه 25 میل)، میز تحریر متحرک بزرگ جدید پردیس، کشو متحرک زیر تخت جدید پردیس، کمد لباس دوکشو، تخت نوجوان پردیس با چرخ

فیلتر کردن