سرویس ناهارخوری

میز ناهار خوری 8 نفره کنزا

۱۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

میز ناهار خوری 6 نفره کنزا

۱۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

نیمکت ساوانا

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان

نیمکت کنزا

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان

نیمکت آریتا

۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان