سرویس ناهارخوری

فیلتر کردن

میز ناهار خوری 8 نفره کنزا

۱۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان

میز ناهار خوری 6 نفره کنزا

۱۰,۵۷۵,۰۰۰ تومان۱۲,۲۱۶,۰۰۰ تومان

میز ناهار خوری 4 نفره کنزا

۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان

نیمکت ساوانا

۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۲,۹۳۵,۰۰۰ تومان

نیمکت آریتا

۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان