سرویس مبلمان کنزا

فیلتر کردن

میز ناهار خوری 8 نفره کنزا

۱۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان

میز ناهار خوری 6 نفره کنزا

۱۰,۵۷۵,۰۰۰ تومان۱۲,۲۱۶,۰۰۰ تومان

میز ناهار خوری 4 نفره کنزا

۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی کنزا

۵,۷۳۵,۰۰۰ تومان۶,۵۳۲,۰۰۰ تومان

نیمکت کنزا

۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان