کمد لباس

 

کمد لباس مناسب، کیفیت استفاده از فضای شما را به نحو چشمگیری افزایش می دهد. کمد لباس انواع گوناگونی از نظر شکل و متریال و جنس کمد و چه از نظر  کاربرد و داشتن درب متناسب نیاز شما.

کمد لباس تک درب، کمد لباس دو درب و کمد لباس درب متحرک، کمد لباس ریلی از انواع کمد لباس هستند. چند طبقه در کمد لباس‌ها نیاز دارم؟ اصلا باید کمد لباسم طبقه‌بندی‌ شده باشد؟ به کشو هم نیاز دارم؟

فضای لازم برای آویزان کردن لباس‌ها با گیره چقدر باید باشد؟ ابعاد استاندارد کمد لباس، ارتفاع کمد لباسم باید بلند باشد؟ کارشناسان خبره کمجاچوب یاور شما در انتخاب کمد لباس مناسب شما می باشند.

فیلتر کردن

کمد ۱۲۰ پنج کشو رابین

۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۱۲۰ پنج کشو پایه معلق

۱۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ریلی ۱۴۰ دو درب

۱۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان

کمد ۱۲۰ سه کشو رابین

۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۱۲۰ سه کشو پایه معلق

۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس دیاموند

۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس یلدا

۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس آمیتیس

۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان

کمد دو درب ۱۱۰ کوبو

۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس گوشه پایه معلق

۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ۱۰۵ دو درب سه کشو پایه معلق

۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان

کمد چهار درب رابین

۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس ریلی ۱۰۰ یک درب آیدا

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان

کمد کتابخانه ۸۰ کارینا راست

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان

کمد کتابخانه ۸۰ کارینا چپ

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان

کمد ریلی عرض ۱۰۰ رابین

۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان۸,۳۱۰,۰۰۰ تومان