سرویس خواب ورونیکا

اگر بدنبال رنگهای آرامش بخش دراتاق خواب خود هستند ما خرید سرویس خواب ورونیکا را به شما پیشنهاد می کنیم. البته بسیاری از خریداران ورونیکا برای خرید اول زندگیشان اقدام می کنند.
سرویس خواب ورونیکا شامل لوازم زیر است:
تخت یکنفره 90 کف متحرک ورونیکا، تخت یکنفره 120 کف متحرک ورونیکا، تخت 2 نفره 140 کف متحرک ورونیکا، تخت دونفره 160کف متحرک ورونیکا، تخت دونفره 180 کف ثابت ورونیکا، دراور سه کشو ورونیکا، آینه گرد ورونیکا، آینه چهارگوش ورونیکا، دراور چهارکشو ورونیکا (درکشو پروفیلی)، پاتختی ورونیکا دو کشو، پاتختی تک کشو ورونیکا ،آینه کنسول ورونیکا ،کنسول ورونیکا، میز آرایش ورونیکا

فیلتر کردن

تخت دو نفره کف متحرک ورونیکا-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره ورونیکا

۲۰,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره کف متحرک ورونیکا-1

۱۲۰, ۹۰

متحرک

تخت یک نفره ورونیکا

۱۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان
میز آرایش سه کشو ورونیکا-1

میز آرایش سه کشو ورونیکا

۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
پاتختی تک کشو ورونیکا-1

پاتختی ورونیکا

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان
آینه گرد ورونیکا-1

آینه گرد ورونیکا

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آینه چهارگوش ورونیکا-1آینه-چهار-گوش-ورونیکا

آینه چهارگوش ورونیکا

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان