سرویس تخت تاشو رابین

کمد ۱۲۰ پنج کشو رابین

۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره تاشو افقی رابین

۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

کمد ۱۲۰ سه کشو رابین

۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمد چهار درب رابین

۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۸,۴۲۰,۰۰۰ تومان

کمد ریلی عرض ۱۰۰ رابین

۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان