سرویس تخت تاشو رابین

کمد ۱۲۰ پنج کشو رابین

۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان

کمد ۱۲۰ سه کشو رابین

۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره تاشو افقی رابین

۱۱,۹۵۰,۴۰۰ تومان۱۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

کمد چهار درب رابین

۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کمد ریلی عرض ۱۰۰ رابین

۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان۸,۳۱۰,۰۰۰ تومان