درباره کمجا چوب

ایده تولید تخت تاشوی دیواری (سال 1369)

ایده تولید تخت تاشوی دیواری برای اولین بار در ایران توسط مدیریت شرکت کم جا چوب ارائه شد و در سال 1369 اولین نمونه این محصول با استفاده از جک های آلمانی طراحی و تولید گردید.

تاسیس شرکت کم جا چوب (سال 1378)

تولید تخت تاشو از سال 1374 آغاز و در سال 1378 شرکت کم جا چوب (سهامی خاص) بر اساس افزایش تولید و ارائه طرح های نوین در این زمینه تاسیس گردید.

 

فروشگاه اینترنتی کمجا چوب

ایده تولید تخت تاشوی دیواری برای اولین بار در ایران توسط مدیریت شرکت کم جا چوب ارائه شد و در سال 1369 اولین نمونه این محصول با استفاده از جک های آلمانی طراحی و تولید گردید. تولید تخت تاشو از سال 1374 آغاز و در سال 1378 شرکت کم جا چوب (سهامی خاص) بر اساس افزایش تولید و ارائه طرح های نوین در این زمینه تاسیس گردید.