آینه و قاب آینه

قاب آینه و کنسولهای آینه ای ، میزی مستطیل شکل یا نیم دایره هستند و دو یا چهار پایه دارند. این نوع میزها به دیوار تکیه داده شده و قاب آینه روی آن قرار گرفته یا بالای آن نصب می شود. اولین کنسول ها در قرن ۱۵ میلادی و در اروپا و در کشورهای ایتالیا و فرانسه تولید شدند. بعدها و در قرن ۱۶ میلادی نیز در انگلستان بسیار محبوب شد.  در قرن هفدهم میلادی آمریکا نیز شروع به تولید کنسول ها کرده و در اواخر قرن ۱۸ میلادی به عنوان اثاثیه اشرافی در همه جا شناخته شد.

 

فیلتر کردن

آینه-قدی-لاوینآینه-قدی-لاوین-1

آینه قدی لاوین

۱۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان
آینه-قدی-هایکا-2آینه-قدی-هایکا

آینه قدی هایکا

۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
قاب-آینه-ایرونقاب-آینه-ایرون-1

قاب آینه ایرون

۱۰,۷۲۹,۵۰۰ تومان
آینه قدی رنیور-1آینه-قدی-رنیور-روکش-بلوط

آینه قدی رنیور

۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
آینه-قدی-نوا

آینه قدی نوا

۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
قاب آینه سرویس خواب آلفان-1

آینه قدی آلفان

۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
آینه قدی مونیکا-1

آینه قدی مونیکا

۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان
آینه-میز-آرایش-نوا

آینه گرد و شلف نوا

۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
قاب آینه رنیورقاب-آینه-رنیور

قاب آینه رنیور

۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
آینه هایکا بلوطقاب-آینه-هایکا

قاب آینه هایکا

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قاب-آینه-گرد-والنوتقاب-آینه-گرد-والنوت-1

قاب آینه گرد والنوت

۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان
قاب آینه کوبو-1

قاب آینه کوبو

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
قاب-آینه-لاوینقاب-آینه-لاوین-1

قاب آینه لاوین

۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان
آینه گرد ورونیکا-1

آینه گرد ورونیکا

۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
آینه چهارگوش ورونیکا-1آینه-چهار-گوش-ورونیکا

آینه چهارگوش ورونیکا

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
قاب آیینه پارمیدا-1

قاب آیینه پارمیدا

۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
قاب آینه سرویس خواب آیداقاب-آینه-آیدا

قاب آیینه آیدا

۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
قاب-آینه-شوبینقاب-آینه-شوبین-1

قاب آینه شوبین

۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
آینه قدی دسا-1

آینه قدی دسا

۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان