سرویس تخت تاشو پایه معلق

سرویس تخت تاشو پایه معلق شامل موارد زیر است:

تخت تاشو یکنفره پایه معلق، میز تحریر جلو تخت یکنفره تاشو پایه معلق،  میز تحریر جلو تخت یکنفره تاشو پایه معلق ، تخت تاشو یکنفره پایه معلق بوفه با ویترین، تخت تاشو یکنفره پایه معلق بوفه، ویترین نیم متری سه کشو،  ویترین 60 سانتی سه کشو ، قیمت ویترین 60 سانتی سه کشو ، میز تحریر ویترین دار، میز کامپیوتر ویترین دار 95، میز کامپیوتر ویترین دار 120،  ویترین دراور 75 ، میز آرایش، کمد لباس، کمد لباس درب بلند ، کمد لباس گوشه و سایر محصولاتی سرویس تخت تاشو پایه معلق که در این صفحه معرفی شده اند.

فیلتر کردن

تخت دو نفره تاشو ۱۶۰ پایه معلق-1

۱۶۰

تخت دو نفره تاشو ۱۶۰ پایه معلق

۲۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی با ویترین-1

۹۰

تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی با ویترین

۲۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
تخت دو نفره تاشو ۱۴۰ پایه معلق-1

۱۴۰

تخت دو نفره تاشو ۱۴۰ پایه معلق

۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره تاشو پایه معلق عمودی-1

۱۲۰, ۹۰

تخت یک نفره تاشو پایه معلق عمودی

۱۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی بدون ویترین-1

۹۰

تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی

۱۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۱۲۰ سه کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۱۲۰ سه کشو پایه معلق

۱۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۱۲۰ پنج کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۱۲۰ پنج کشو پایه معلق

۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ویترین دراور ۷۵ پایه معلق-1

ویترین دراور ۷۵ پایه معلق

۱۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۱۰۵ دو درب سه کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۱۰۵ دو درب سه کشو پایه معلق

۱۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس گوشه پایه معلق-1

کمد لباس گوشه پایه معلق

۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کتابخانه 95 پایه معلق-1

کتابخانه ۹۵ پایه معلق

۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
میز تحریر ویترین دار ۱۲۰ پایه معلق-1

میز تحریر ویترین دار ۱۲۰ پایه معلق

۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
میز کامپیوتر ویترین دار ۱۲۰ پایه معلق-1

میز کامپیوتر ویترین دار ۱۲۰ پایه معلق

۱۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
میز آرایش ۶۰ پایه معلق-1

میز آرایش ۶۰ پایه معلق

۱۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
میز آرایش ۵۰ پایه معلق-1

میز آرایش ۵۰ پایه معلق

۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
میز تحریر ویترین دار ۹۵ پایه معلق-1

میز تحریر ویترین دار ۹۵ پایه معلق

۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
میز کامپیوتر ویترین دار ۹۵ پایه معلق-1

میز کامپیوتر ویترین دار ۹۵ پایه معلق

۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۵۰ پنج کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۵۰ پنج کشو پایه معلق

۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۶۰ پنج کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۶۰ پنج کشو پایه معلق

۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
ویترین ۶۰ سه کشو پایه معلق-1

ویترین ۶۰ سه کشو پایه معلق

۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۶۰ درب بلند پایه معلق-1

کمد لباس ۶۰ درب بلند پایه معلق

۸,۱۲۰,۰۰۰ تومان۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
ویترین ۵۰ دو کشو پایه معلق-1

ویترین ۵۰ دو کشو پایه معلق

۸,۴۱۰,۰۰۰ تومان۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۶۰ درب کوتاه پایه معلق-1

کمد لباس ۶۰ درب کوتاه پایه معلق

۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ویترین ۵۰ سه کشو پایه معلق-1

ویترین ۵۰ سه کشو پایه معلق

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۵۰ درب بلند پایه معلق-1

کمد لباس ۵۰ درب بلند پایه معلق

۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۵۰ درب کوتاه پایه معلق-1

کمد لباس ۵۰ درب کوتاه پایه معلق

۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کتابخانه کناری راست پایه معلق-1

کتابخانه کناری راست پایه معلق

۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کتابخانه کناری چپ پایه معلق-1

کتابخانه کناری چپ پایه معلق

۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان