سرویس تخت تاشو پایه معلق

سرویس تخت تاشو پایه معلق شامل موارد زیر است:

تخت تاشو یکنفره پایه معلق، میز تحریر جلو تخت یکنفره تاشو پایه معلق،  میز تحریر جلو تخت یکنفره تاشو پایه معلق ، تخت تاشو یکنفره پایه معلق بوفه با ویترین، تخت تاشو یکنفره پایه معلق بوفه، ویترین نیم متری سه کشو،  ویترین 60 سانتی سه کشو ، قیمت ویترین 60 سانتی سه کشو ، میز تحریر ویترین دار، میز کامپیوتر ویترین دار 95، میز کامپیوتر ویترین دار 120،  ویترین دراور 75 ، میز آرایش، کمد لباس، کمد لباس درب بلند ، کمد لباس گوشه و سایر محصولاتی سرویس تخت تاشو پایه معلق که در این صفحه معرفی شده اند.

فیلتر کردن

تخت دو نفره تاشو ۱۶۰ پایه معلق-1

۱۶۰

تخت دو نفره تاشو ۱۶۰ پایه معلق

۲۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی با ویترین-1

۹۰

تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی با ویترین

۲۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
تخت دو نفره تاشو ۱۴۰ پایه معلق-1

۱۴۰

تخت دو نفره تاشو ۱۴۰ پایه معلق

۲۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره تاشو پایه معلق عمودی-1

۱۲۰, ۹۰

تخت یک نفره تاشو پایه معلق عمودی

۱۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی بدون ویترین-1

۹۰

تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی

۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۱۲۰ سه کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۱۲۰ سه کشو پایه معلق

۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۱۲۰ پنج کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۱۲۰ پنج کشو پایه معلق

۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۱۰۵ دو درب سه کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۱۰۵ دو درب سه کشو پایه معلق

۱۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
ویترین دراور ۷۵ پایه معلق-1

ویترین دراور ۷۵ پایه معلق

۱۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس گوشه پایه معلق-1

کمد لباس گوشه پایه معلق

۱۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کتابخانه 95 پایه معلق-1

کتابخانه ۹۵ پایه معلق

۱۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
میز تحریر ویترین دار ۱۲۰ پایه معلق-1

میز تحریر ویترین دار ۱۲۰ پایه معلق

۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
میز کامپیوتر ویترین دار ۱۲۰ پایه معلق-1

میز کامپیوتر ویترین دار ۱۲۰ پایه معلق

۱۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
میز آرایش ۶۰ پایه معلق-1

میز آرایش ۶۰ پایه معلق

۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
میز آرایش ۵۰ پایه معلق-1

میز آرایش ۵۰ پایه معلق

۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۵۰ پنج کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۵۰ پنج کشو پایه معلق

۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
میز تحریر ویترین دار ۹۵ پایه معلق-1

میز تحریر ویترین دار ۹۵ پایه معلق

۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
میز کامپیوتر ویترین دار ۹۵ پایه معلق-1

میز کامپیوتر ویترین دار ۹۵ پایه معلق

۹,۴۱۰,۰۰۰ تومان۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۶۰ پنج کشو پایه معلق-1

کمد لباس ۶۰ پنج کشو پایه معلق

۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان
ویترین ۶۰ سه کشو پایه معلق-1

ویترین ۶۰ سه کشو پایه معلق

۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۶۰ درب بلند پایه معلق-1

کمد لباس ۶۰ درب بلند پایه معلق

۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان
ویترین ۵۰ سه کشو پایه معلق-1

ویترین ۵۰ سه کشو پایه معلق

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
ویترین ۵۰ دو کشو پایه معلق-1

ویترین ۵۰ دو کشو پایه معلق

۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۶۰ درب کوتاه پایه معلق-1

کمد لباس ۶۰ درب کوتاه پایه معلق

۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۵۰ درب بلند پایه معلق-1

کمد لباس ۵۰ درب بلند پایه معلق

۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کمد لباس ۵۰ درب کوتاه پایه معلق-1

کمد لباس ۵۰ درب کوتاه پایه معلق

۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کتابخانه کناری راست پایه معلق-1

کتابخانه کناری راست پایه معلق

۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کتابخانه کناری چپ پایه معلق-1

کتابخانه کناری چپ پایه معلق

۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان