سرویس خواب ورونیکا

اگر بدنبال رنگهای آرامش بخش دراتاق خواب خود هستند ما خرید سرویس خواب ورونیکا را به شما پیشنهاد می کنیم. البته بسیاری از خریداران ورونیکا برای خرید اول زندگیشان اقدام می کنند.
سرویس خواب ورونیکا شامل لوازم زیر است:
تخت یکنفره 90 کف متحرک ورونیکا، تخت یکنفره 120 کف متحرک ورونیکا، تخت 2 نفره 140 کف متحرک ورونیکا، تخت دونفره 160کف متحرک ورونیکا، تخت دونفره 180 کف ثابت ورونیکا، دراور سه کشو ورونیکا، آینه گرد ورونیکا، آینه چهارگوش ورونیکا، دراور چهارکشو ورونیکا (درکشو پروفیلی)، پاتختی ورونیکا دو کشو، پاتختی تک کشو ورونیکا ،آینه کنسول ورونیکا ،کنسول ورونیکا، میز آرایش ورونیکا

فیلتر کردن

تخت دو نفره کف متحرک ورونیکا-1

۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره ورونیکا

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
تخت یک نفره کف متحرک ورونیکا-1

۱۲۰, ۹۰

متحرک

تخت یک نفره ورونیکا

۳۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
میز آرایش سه کشو ورونیکا-1

میز آرایش سه کشو ورونیکا

۱۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
پاتختی تک کشو ورونیکا-1

پاتختی ورونیکا

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۶,۵۱۰,۰۰۰ تومان
آینه گرد ورونیکا-1

آینه گرد ورونیکا

۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
آینه چهارگوش ورونیکا-1آینه-چهار-گوش-ورونیکا

آینه چهارگوش ورونیکا

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان