مبل ال

این مبلمان به صورت “L” قرار می‌گیرند، بنابراین از این مدل مبلمان هم در گوشه‌های منزل می‌توان استفاده کرد و هم می‌توان در وسط پذیرایی یا اتاق نشیمن آن را قرار داد. همانطور که اشاره کردیم ماهیت این نوع مبلمان در قرار گرفتن به صورت “L” است.  این مدل مبلمان برای فضاهای کوچک بسیار مناسب هستند، از طرفی اگر می‌خواهید جلوه زیبایی داشته باشد بهتر است یک گوشه از فضای داخلی منزل را به آن اختصاص دهید. البته این به آن معنا نیست که در خانه‌های بزرگ نمیتوان از این مدل مبلمان استفاده کرد. نوع طراحی مبل ال سبب می‌شود هنگام نشستن روی آن صمیمیت بین افراد احساس شود.

فیلتر کردن